Faktoring cichy


Faktoring cichy jest dogodną metodą jeśli nasz odbiorca czy kontrahent ma wpisaną w umowie z nami klauzulę “zakaz cesji”. W takim przypadku nie możemy mówić o klasycznym faktoringu, gdyż faktor nie może zrobić cesji z faktury.

PROMOCJA – kredyt do 600 000 zł – decyzja w 24h

  • na dowolny cel
  • bez liczenia zdolności z dochodu
  • bez wpłaty własnej
  • działalności gospodarcze i spółki cywilne
  • okres do 120 mc

Faktoring cichy – niejawny


Faktoring cichy to również mniej formalności ze strony Faktora, jednak całe ryzyko transakcji spoczywa na nas jak w przypadku faktoringu niepełnego czyli z regresem. Można samodzielnie ubezpieczyć swoje należności w Grupie DFQS znajdziecie również taką usługę.


4 Kroki – faktoring cichy


  1. wypełniamy wniosek podając odbiorców
  2. wysyłamy mailem swoje dokumenty
  3. Faktor wydaje decyzję pozytywną
  4. podpisanie umowy faktoringowej

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT


Siedziba główna
ul.Niepodległości 12A
32-400 Myślenice
GrupaDFQS.pl